رده بندی نفرات

در علم قرائت برای نفرات مختلف قرائت های مختلفی پیشنهاد می شود . برای کسانی که صداهای زیر  دارند ، یا برای کسانی که صدای بم دارند ، برای نفراتی که در سن بلوغ هستند یا برای کسانی که سنشان بالاتر است نسخه های متفاوتی وجود دارد . شما هم می توانید با انتخاب رده سنی خود بهترین انتخاب و بهترین نتیجه را داشته باشید .

 

رده سنی الف :  کودکان و نوجوانان زیر ۱۴ سال  ( افرادی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند ) 

 

رده سنی ب  : نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله ( افرادی که در سن بلوغ هستند ) 

 

رده سنی ج : جوانان بالای ۱۷ سال ( افرادی که سن بلوغ را رده کرده اند . و صدایشان در حال شکل گرفتن است ) 

 

رده سنی عمومی : همه ی نفراتی که صداهایشان سیر تکامل خود را گذرانده است .  

 

با انتخاب هر یک از این رده ها که هستید ، بهترین تلاوت ها را می توانید داشته باشید .

bigtheme