آرشیو برچسب: بهترین تلاوت ها برای تقلید

مناسب ترین تلاوت اساتید مصری برای تقلید

قاریان مصری زیادی قرآن را قرائت کرده اند . در این میان بخی اساتید بدلیل ویژگی های صوتی و تنغیمی دارای برتریت هستند . البته تقلید از سایر اساتید مصری هم موثر است ولی تقلید از این این اساتید باعث پیشرفت زیادی می شود . تلاوت های برتر استاد شحات حمد شحات کهف شمس – شحات نساء – شحات تلاوت ...

ادامه مطلب »
bigtheme